Kjøpsprosessen

Kjøpsprosessen i Spania

NIE

Før man kan kjøpe en bolig i Spania, må man ha et spansk identifikasjonsnummer som heter NIE. Om flere skal eie boligen sammen må alle ha et NIE-nummer. Med en fullmakt ordnes dette av advokatene vi anbefaler.

Reservasjonskontrakt

Når du har funnet eiendommen du ønsker å kjøpe, må det skrives en reservasjonskontrakt. Reservasjonskontrakten er et skriftlig, bindende tilbud om kjøp av bolig og skal underskrives av både kjøper og selger.

Depositum

Det må innbetales et reservasjonsbeløp (depositum) på minimum 3000 € etter at reservasjonskontrakten er inngått. Eiendommen blir da tatt av markedet. Skulle du trekke deg fra handelen mister du det innbetalte beløpet.

Finansiering

Hvis du ønsker finansiering i Spania, setter vi deg i kontakt med forskjellige banker som gir deg lånetilbud.

Bankkonto

Vi oppretter en bankkonto for deg i en spansk bank som brukes til overføringer mellom Norge og Spania. Våre advokater oppretter autotrekk fra din spanske bankkonto på alle kostnader, sånn som renovasjon, forsikring, fellesutgifter, skatter, strøm, vann etc.

Forsikring

Vi forsikrer eiendom og innbo på dine vegne.

Heftelser

Advokatene innhenter all informasjon om boligen, som heftelser og eierforhold.

Fullmakt

Om du ikke selv har mulighet til å være til stede under kjøpsprosessen, må det utstedes en fullmakt til en advokaten hvor det gis tillatelse til at hun eller han representerer deg som kjøper i alle henseender. Fullmakten må signeres på nærmeste tinghus (Notarius Publicus) hvor signaturen bekreftes. Dette kan gjøres både i Spania og i Norge.

Overdragelse

Vi møter hos notarius på dine vegne om du ikke kan være til stede selv. Her undertegnes skjøtet (Escritura de Compraventa) sammen med eier, og med notarius publicus til stede. Nå blir den avtalte kjøpesummen betalt og kjøper overtar eiendomsretten til boligen.

Overtakelse

Når du kommer til Spania for første gang etter at eiendommen er overdradd, er boligen klar til overtakelse. I tillegg hjelper vi deg med følgende:

  • Henting på flyplass
  • Gjennomgang av eiendommen
  • Innkjøp av møbler og interiør
  • TV og internett
  • Øvrige tjenester. Se: tryggservice.com

Arv

Advokatene veileder deg i spansk arverett og er behjelpelig med opprettelse av spansk testament.

Dokumenter

Det tar 4-6 uker fra overdragelse av eiendommen til vi mottar skjøtet. Da avtaler vi et møte på vårt kontor for gjennomgang av alle papirer og kostnader.

Notarius

Notarius er en offentlig godkjent, nøytral person, som skal ivareta både selger og kjøpers interesser. Hos notarius må kjøper og selger møte personlig, eller bli representert av advokater med fullmakt. Møtet hos notaren kan ta alt fra en time til flere timer. Det anbefales at du blir representert av din advokat. Dersom du velger å møte opp personlig, må du enten beherske spansk eller ha med deg en tolk.

Kjøpskostnader

Ved kjøp av eiendom i Spania må det betales en prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat. I tillegg kommer registreringsavgift, notariusavgift, stempelavgifter, kostnader til NIE, fullmakter og avgifter til opprettelse av abonnement for vann, strøm, etc. Samlede kostnader ved kjøp av eiendom kommer på ca 12 – 14% av kjøpesummen.


© Copyright 2015 All rights reserved by Din Formidler